Vânzătorul se obligă ca datele personale ale Cumpărătorului, pe care le-a dobândit în urma unui contract de vânzare – cumpărare sau a alt contact, să nu fie difuzate către terți. Cumpărătorului îi sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Cumpărătorul își va da acordul ca datele sale cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de vânzător și de a primi pe viitor informații despre noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing direct. In condițiile Legii 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și la cererea scrisa a Cumpărătorului, datată și semnată, expediată pe adresa Vânzătorului, acesta se obliga:

  • să confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale cu caracter personal;
  • să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să șteargă datele a căror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în mod gratuit;
  • să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Cumpărătorul este de acord sa primească obiecte promoționale, produse gratuite, precum și informații prin postă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Vânzător și partenerii săi.

Prin încheierea acestui acord, Cumpărătorul accepte termenii și condițiile topogane-romania.ro